Sub-categories
Модул "Подобряване на компетенциите на учители, работещи с деца роми" (съвместно с Университета в Кадис)
Модул "Подобряване на управленските умения на кадри от образованието" (съвместно с Автономния Университет на Мадрид, Испания)
Модул "Етикет, протокол и организиране на събития в училище" (Съвместно с Алматеа Кооперасион, Гранада, Испания)
Програма за управление на конфликти, посредничество и съжителство в училище (Съвместно с Университета в Гранада и СБУ)