Тук са разположени университетските курсове на онези преподаватели на Фондация Европартньори 2007, чиито университети все още не предлагат възможности за създаване на електронни съдържания. Това е един от нашите начини да ги подкрепим в стремежа им да прилагат новите информационни и комуникационни технологии в преподаването.